Image

Individuele coaching

Als ouders willen we het allerbeste voor onze kinderen. We willen graag dat onze kinderen gelukkig en gezond zijn, lekker in hun vel zitten, goed mee kunnen op school en voldoende vriendjes en vriendinnetjes hebben. Ieder kind heeft wel eens een periode dat het wat minder lekker in zijn vel zit en vaak gaat dit ook vanzelf weer over, eventueel met hulp van bijvoorbeeld de ouders of de leerkrachten op school. Maar soms is hulp van de ouders of de leerkrachten niet voldoende en loopt een kind vast. Op zo'n moment kan een kindercoach het kind helpen zich weer beter te voelen.

Een kindercoach kan ingeschakeld worden bij tal van hulpvragen op het sociaal-emotionele vlak. In mijn praktijk richt ik mij vooral op kinderen die last hebben van hun innerlijke criticus. Kinderen die erg streng zijn voor zichzelf, altijd willen voldoen aan de verwachtingen van anderen en zich daardoor erg onzeker voelen. Deze kinderen hebben vaak weinig zelfvertrouwen, een laag zelfbeeld en zijn soms ook faalangstig.

Kenmerkend voor kindercoaching is dat er oplossingsgericht gewerkt wordt. Natuurlijk moet eerst helder zijn wat de hulpvraag en dus "het probleem" is maar er wordt niet gezocht naar de oorzaken van het probleem. Wanneer de hulpvraag helder is en het kind voor zichzelf duidelijk heeft wat hij niet (meer) wil gaan we ons richten op dat wat hij wél wil. Hoe wil hij zich voelen of gedragen? De focus ligt dus op het positieve en op de manieren waarop het kind dit kan bereiken. Als kindercoach loop ik met het kind mee en begeleid hem in het vinden van zijn eigen oplossingen.

In het coachingstraject ga ik samen met het kind op zoek naar oplossingen die voor het kind werken om zich weer een KEI! te voelen. Wat die oplossingen zijn is voor ieder kind anders en ieder coachingstraject is dus een nieuwe ontdekkingsreis. Het uitgangspunt is dat de oplossing al aanwezig is in het kind. Ik help het kind alleen om die oplossing aan de oppervlakte te krijgen zodat het kind er mee aan de slag kan. Door op deze manier te werken en de oplossing vanuit het kind te laten komen zal de oplossing beter beklijven en daardoor ook werken voor het kind. Het komt immers uit hemzelf en is niet door iemand anders opgelegd.Werkwijze

Wanneer je overweegt je kind aan te melden voor een coachingstraject starten we met een vrijblijvend (telefonisch) kennismakingsgesprek. Aan de hand van dit gesprek bepalen we of er sprake is van een klik en kijken we of ik je kind verder kan helpen. Wanneer het kennismakingsgesprek goed is verlopen ontvang je per mail een intakeformulier dat digitaal kan worden ingevuld en teruggestuurd.

Aan de hand van het ingevulde intakeformulier volgt een intakegesprek waarin ik samen met (bij voorkeur) beide ouders probeer de hulpvraag van het kind helder te krijgen. Op basis van dit gesprek stel ik een coachovereenkomst op. Hierin wordt de hulpvraag van je kind opgenomen en beschrijf ik het plan van aanpak. Na ondertekening van de coachovereenkomst gaat het coachtraject met je kind van start.

Het daadwerkelijke coachingtraject kan nu beginnen en samen met je kind ga ik oplossingsgericht aan de slag met de hulpvraag tijdens wekelijkse sessies van ongeveer één uur. Het aantal benodigde sessies hangt af van de hulpvraag van je kind en de bereidheid om met de gevonden oplossingen aan de slag te gaan.

Als coach begeleid ik jou en je kind in het vinden van een oplossing voor de hulpvraag. Dat betekent dat ik als coach me hiervoor volledig in zal zetten maar dat ik ook van het kind en de ouders volledige inzet vraag. Ik vind het erg belangrijk om steeds goed contact te houden met de ouders. Aan het einde van iedere sessie (wanneer het kind wordt opgehaald) zal ik dan ook kort bespreken wat we in die sessie hebben gedaan. Daarnaast zal na een aantal sessies een evaluatiemoment met de ouders worden ingepland.

Aan het einde van het traject vindt er een evaluatiegesprek met de ouders plaats. Hierin bespreek ik met jullie welke interventies er zijn toegepast en wat het resultaat van de coaching is. Je krijgt van mij ook tips hoe je je kind verder kunt ondersteunen.

Het coachingstraject wordt afgerond met een kort eindverslag met daarin een overzicht van de ingezette interventies, het resultaat van de coaching en eventuele aanbevelingen. Tussentijdse verslagen worden uitsluitend op verzoek van de ouders en tegen vergoeding opgesteld.

Soms blijkt tijdens een traject dat de hulpvraag van het kind sterk verweven is met het systeem rondom het kind (gezin, vriendjes / vriendinnetjes, school). In dat geval kan het zinvol zijn om een systeemsessie te houden waarbij bijvoorbeeld gezinsleden worden uitgenodigd om bij de sessie aanwezig te zijn en onderdeel uit te maken van de interventies. Uiteraard wordt dit alles in goed overleg met jou en je kind gepland.