Welkom bij KEI! Coaching

  • Heeft jouw kind een laag zelfbeeld?
  • Praat je kind vaak negatief over zichzelf?
  • Is je kind vaak erg onzeker?
  • Ervaart jouw kind een grote druk om te presteren?
  • Heeft dat een negatieve invloed op zijn zelfvertrouwen?

    In de huidige maatschappij wordt er een enorme druk op kinderen gelegd. Ze leren al van jongs af aan dat ze moeten presteren. Vervolgens worden ze ook afgerekend op die prestaties. Onder deze hoge prestatiedruk lopen kinderen steeds vaker vast.

    In mijn praktijk helpen mijn hond Noodles en ik kinderen weer terug in hun eigen kracht te komen. Zodat ze zichzelf durven te zijn en weer in zichzelf gaan geloven. Het is mijn wens om kinderen weer kind te laten zijn. Hen te laten ervaren dat ze goed zijn zoals ze zijn. Zodat ze met zelfvertrouwen hun weg kunnen vinden in de wereld.

Hoe kan ik jou en je kind helpen?

Mijn Missie

Het is mijn missie om kinderen te laten ervaren dat ze goed zijn zoals ze zijn, zodat ze met zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet kunnen treden. In deze video vertel ik je graag meer over waarom ik doe wat ik doe.

Met Noodels ging hij aan de slag met verschillende opdrachten om zo te leren hoe je omgaat met boosheid of verdriet. Hij leerde verschillende vaardigheden door samen met Sietske en Noodels opdrachten uit te voeren en die te vertalen naar alledaagse situaties. Na een traject van slechts 8-10 weken is onze zoon weer vrolijk, open en nieuwsgierig zoals hij voorheen ook was. We hebben dit traject echt als zeer positief ervaren. Na elke sessie kregen we een uitgebreid verslag zodat we wisten waar ze aan gewerkt hadden en hoe we dit thuis verder konden oppakken. Soms zelfs met leuke foto’s van de opdrachten met Noodles. Aan het eind van elke sessie was er tijd en ruimte voor een kort overleg. De hersenwerkjes met  Noodles aan het eind van elke sessie waren een genot om naar te kijken. De communicatie was altijd snel en volledig. Toen we op school vastliepen was een overleg tussen de leerkracht en Sietske de oplossing! Daarnaast konden we de verslagen na elke sessie ook met school delen wat ook erg fijn was. We hebben in het traject ook een aantal keer een evaluatie moment gehad, tijdens die momenten was er altijd tijd en ruimte voor onze ervaringen en vragen. Kortom we raden iedereen een coaching traject met Sietske en Noodles aan!